درباره ما

چطور به اینجا رسیدیم

شرکت کوشش صنعت رز تولید انواع پارافین جامد را به طور تخصصی از سال 1390در شهرک صنعتی اشتهارد آغاز نمود و با بهره گیری از تجهیزات روز در اندک زمانی به یکی از تولیدکنندگان عمده بدل گشته است.

شرکت از همان آغاز، هدف اصلی را بر صادرات بنا نهاد و در ادامه تلاش خود را بر مصرف کنندگان داخلی متمرکز نموده است.